Gratis verzending binnen Nederland

Zilver

Zilver werd al voor het begin van onze jaartelling gebruikt voor versiersels en als betaalmiddel.

De naam zilver is afgeleid van het oude Duitse woord silbar. In het Latijn heet zilver argentum, waar zilver het symbool Ag aan dankt.

Gehalte 925

Zilveren sieraden die in Nederland worden verhandeld (boven de 10 gram) dienen voorzien te zijn van een meesterteken en een gehalte teken. Een door de overheid aangewezen waarborginstelling brengt, na keuring, het gehalte teken aan op het sieraad.

Gekeurd zilver is meestal van eerste gehalte of tweede gehalte. Eerste gehalte (925/1000) is een legering  van 92,5% zilver en 7,5% koper of een ander metaal. In veel landen wordt hiervoor de term Sterling gebruikt. Tweede gehalte (835/1000) en derde gehalte (800/1000) mag ook als zilver worden aangeduid.

Eigenschappen

Zilver is een buigbaar metaal dat iets harder is dan goud. Zilver heeft van alle metalen de beste elektrische geleidbaarheid. Het metaal is stabiel in zuivere lucht en zuiver water, maar indien blootgesteld aan ozon of waterstofsulfide verkleurt het. Het verkleuren van zilver heet oxideren waardoor zilver bijvoorbeeld dof of zwart wordt.

Zilveren sieraden reageren ook op de zuurgraad van je huid. De zuurgraad van je huid is per persoon verschillend en is afhankelijk van veel factoren. Het heeft onder andere te maken met wat je eet en drinkt en of je medicijnen slikt.

Herkomst

In de natuur komt zilver ongebonden voor en ook in ertsen, zoals in lood-, goud- en koperertsen.

In 2017 leverde de mijnen in totaal 852 miljoen troy ounce zilver. Mexico was de grootste producent met 196,4 miljoen ounce of bijna een kwart van het wereldwijde totaal. Het land werd gevolgd door Peru, China, en Rusland. In Europa is Polen de grootste producent met 39,5 miljoen ounces, dit is 4,6% van de wereldwijde productie, in 2017.

Het recyclen dekt ongeveer 25% van de jaarlijkse behoefte aan zilver.

Bron wikipedia

Goud- en Zilversmeden

De termen edelsmid, goudsmid of zilversmid zeggen weinig over het materiaal waarmee de smid werkt. Een smid die zilveren sieraden maakt, wordt toch tot de goudsmeden gerekend. Omgekeerd kan een zilversmid ook gebruiksvoorwerpen van goud vervaardigen.

De edelsmeedkunst heeft een lange geschiedenis. Aangezien de meeste metalen zich goed laten conserveren - ook na eeuwenlang begraven te zijn geweest - zijn er relatief veel producten van edelsmeedkunst bewaard gebleven van vrijwel alle beschavingen die bekend waren met metaal.

De eerste vondsten van sieraden vervaardigd met smeed technieken dateren van 3.500 - 2.500  jr.v. Chr. en zijn gevonden in het oude Mesopatamië (het huidige Irak en delen van Iran, Turkije en Syrie), het gebied tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris. Ook in het oude Egypte. Er was ontdekt dat de metalen goud, koper, zilver en ijzer smeedbaar en buigbaar waren en dat temperatuur van vuur verhoogd kon worden door op houtskool te blazen. Hierdoor was het mogelijk een metalen plaat dun te maken. Plaat en folie zijn de oudste vormen van bewerkte metalen. De plaat werd in stroken gezaagd en omgevormd tot draad. Zo ontstonden de eerste schakel vormen die we nu nog terugzien in kettingen en armbanden.

Met de opkomst van de steden ontstonden vanaf de 14e eeuw de gilden, plaatselijk ook 'ambachten' genoemd, die het uitoefenen van bepaalde beroepen reguleerden, ook dat van goudsmid. 

Pas met de afschaffing van de gilden, rond 1800, kwam er meer vrijheid in de uitoefening van het beroep.

 

In Zuidoost Azie bleek men zeer vaardig in het maken van voorwerpen met de hand. Mede door het ontstaan van  tourisme leidde dit vanf begin 20e eeuw tot toenemende productie en bewerking van zilver en andere metalen.

Met name op Java en Bali gebeurt dit tot op de dag van vandaag voor het grootste gedeelte met de hand.